HAWRANEK Kancelaria Prawnicza prowadzona od lutego 2007 r. przez radcę prawnego Pawła Hawranka jest kancelarią radcowskoadwokacką posiadającą uprawnienia do świadczenia usług pomocy prawnej w pełnym zakresie w obszarze prawa polskiego.

 • Kompleksowa oraz specjalistyczna obsługa prawna przedsiębiorców oraz innych podmiotów krajowych i zagranicznych uczestniczących w obrocie gospodarczym.
 • Pełne wsparcie prawne: prawo cywilne, gospodarcze i handlowe, prawo energetyczne (w tym odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna oraz handel hurtowy energią, jej nośnikami i instrumentami pochodnymi), prawo farmaceutyczne, prawo żywnościowe (suplementy), prawo pracy, prawo zamówień publicznych, prawo konkurencji, prawo fundacji, prawo własności intelektualnej oraz prawo medyczne.
 • Obsługa przedsiębiorstw produkcyjnych oraz handlowo - usługowych działających w sektorze energetycznym, żywnościowym, farmaceutycznym, medycznym oraz transportowym. Nasze zainteresowania skupiają się na wszystkich tych obszarach obrotu gospodarczego, w których doznaje on ograniczeń administracyjnych.
 • W zakres praktyki Kancelarii wchodzi także reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz innymi organami administracji (URE, UOKiK).
 • Obsługa postępowań windykacyjnych.
 • Dostarczenie odpowiednich i bezpiecznych rozwiązań prawnych oraz zapewnienie możliwie szerokiej i bieżącej informacji prawnej, a tym samym zaoszczędzenie czasu niezbędnego do poszukiwania i analizy przepisów prawnych.
 • Porady, informacje prawne, wyjaśnienia na temat zakresu stosowania i interpretacji konkretnych przepisów, opinie prawne.
 • Ocena prawna spraw związanych z bieżącą działalnością, wsparcie w przygotowaniu pism i dokumentów, uczestnictwo w negocjacjach, rozmowach polubownych lub mediacyjnych, wsparcie przy uzgadnianiu stanowisk lub treści umów lub dokumentów.
 • Usługi w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.
 • Stała współpraca z doświadczonymi tłumaczami języków obcych.

W chwili obecnej stały zespół Kancelarii tworzą radcowie prawni i adwokaci, aplikanci radcowscy oraz adwokaccy:

 • Paweł Hawranek radca prawny

 • Maciej Nowak radca prawny

 • Katarzyna Zbiegień-Włodarska adwokat

 • Anna Foryszewska-Jakubowicz radca prawny

 • Dariusz Michalski dr hab. prof. ATH (współpracownik)

 • Łukasz Jagieła adwokat

 • Katarzyna Lutecka aplikant adwokacki

 • Katarzyna Adamczyk asystent prawny

.

W zależności od indywidualnych potrzeb Kancelaria współpracuje także z innymi radcami prawnymi oraz adwokatami prowadzącymi indywidualne praktyki i specjalizującymi się w wielu dziedzinach prawa.

Paweł Hawranek

radca prawny (założyciel kancelarii)pawel.hawranek@hawranek.pl
Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji handlowych. Specjalizujący się w obsłudze prawnej obrotu energią i jej nośnikami (energia elektryczna, gaz, ropa naftowa, węgiel, biomasa) oraz instrumentami pochodnymi (uprawnienia do emisji, prawa majątkowe, opcje). Posiada również bogate doświadczenie w negocjowaniu umów standardowych (EFET, ISDA, IETMA, umowy ramowe dla transakcji o wartościach wyrażonych w milionach eur itp.), zajmuje się także zagadnieniami obowiązku zakupu świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz zagadnieniami z zakresu efektywności energetycznej. Reprezentuje Klientów z branży energetycznej w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (w szczególności w postępowaniach taryfowych i koncesyjnych) oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W obszarze rynku energii od wielu lat świadczy tę usługę na rzecz spółek z Grupy Vattenfall, obecnie jako członek zespołu prawnego BA Markets, który zapewnia wsparcie prawne dla hurtowego handlu energią i jej nośnikami dla spółek Vattenfall AB w Europie.
Współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami w ramach swojej kancelarii prawniczej, w tym ze spółkami Skarbu Państwa. W ramach praktyki zawodowej wspomaga klientów w relacjach z branżą IT, uczestnicząc przygotowywaniu i negocjacjach umów – wdrożeniowych, serwisowych (w tym SLA), licencyjnych z wiodącymi firmami w branży (wartość największych realizowanych projektów: 2005-2006 - ok. 8 mln pln, 2009-2010 – ok. 6 mln pln). Brał udział w przygotowaniu projektów związanych z pozyskaniem środków pomocowych UE (ISPA, Fundusz Spójności, fundusze strukturalne – rozwiązania instytucjonalne), w tym przygotowywanie dokumentacji na potrzeby postępowań z zakresu prawa zamówień publicznych, umów wg standardów FIDIC (wartość realizowanych projektów – powyżej 100 mln EUR). Doradza w zakresie prawa farmaceutycznego, Świadczy również obsługę prawną korporacji wielopodmiotowych – przygotowanie i opiniowanie aktów wewnętrznych, bieżące doradztwo, opiniowanie umów, due diligence, przejęcia zakładów pracy, prowadzenie spraw sądowych (sprawy administracyjne, o zapłatę, postępowania upadłościowe).
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Towarzystwa Obrotu Energią oraz wykładowca studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.

Maciej Nowak

radca prawnymaciej.nowak@hawranek.pl
Radca prawny. Świadczy doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych w zakresie ich bieżącej działalności w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, korporacyjnego i prawa pracy. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z branży spożywczej, transportowej, porządkowo-czystościowej oraz utrzymania higieny w zakładach przetwórstwa spożywczego. Zapewnia bieżące wsparcie prawne dla Klientów Kancelarii w ich siedzibach. Reprezentuje Klientów przed sądami i organami administracji.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2010 roku. Od samego początku kariery zawodowej związany z naszą Kancelarią
Biegle włada językiem angielskim.

Anna Foryszewska-Jakubowicz

Radca prawny. Posiada doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem spraw z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, w tym telekomunikacyjnego i ubezpieczeniowego. Prowadzi obsługę jednostek samorządu terytorialnego. W Kancelarii zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2015 roku. Biegle włada językiem angielskim.

Dariusz Michalski

profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej dr hab.

Ekspert w zagadnieniach funkcjonowania rynków finansowych i towarowych oraz kontroli zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem controllingu, business controllingu i controllingu strategicznego, reengineeringu i optymalizacji procesów oraz wyników ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstw, czy zarządzania ryzykiem i jego controllingu, popartych wieloletnim doświadczeniem biznesowym oraz szeroką wiedzą teoretyczną. Autor i współautor książek poświęconych regulacjom rynków finansowych i towarowych, kontroli zarządzania oraz zarządzaniu ryzykiem:

 • Wykorzystanie opcji realnej w analizie wartości przedsiębiorstwa (2016),
 • Ryzyko finansowe w systemie sterowania wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstwa elektroenergetycznego (2012),
 • Zmiany uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej (2012, 2014 wyd. 2 rozszerzone),
 • Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania. Wybrane zagadnienia: od rachunku odpowiedzialności i zysku ekonomicznego po controlling ryzyka (2006),
 • Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej (2004),
 • oraz ponad 100 publikacji poświęconych zarządzaniu i jego kontroli w przedsiębiorstwie, zarządzaniu ryzykiem, controllingowi ryzyka i ewolucji rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej.

Koncentruje się głownie na zagadnieniach występowania ryzyka na rynkach towarowych oraz możliwościach jego identyfikacji, prawidłowego oszacowania i skutecznego zabezpieczenia. Innym aspektem jest zwiększające się dążenie firm i regulatorów rynków do uwzględniania zagadnień ryzyka bezpośrednio w gospodarowaniu przedsiębiorstw. Redaktor i współautor Bloga o ryzyku prawie i energetyce.

Łukasz Jagieła

Adwokat z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Doradza Klientom Kancelarii w sprawa z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz handlowego. Odpowiada za koordynację procesów windykacyjnych prowadzonych przez Kancelarię. Reprezentuje również Klientów Kancelarii przed sądami.
Włada językiem angielskim.

Katarzyna Lutecka

aplikant adwokackikatarzyna.jegorow@hawranek.pl
Aplikant adwokacki Doradza Klientom Kancelarii w sprawa z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz handlowego. Włada językiem angielskim.

Katarzyna Adamczyk

asystent prawnykatarzyna.adamczyk@hawranek.pl
Asystent prawny. Wspiera pracę biura kancelarii. Włada językiem angielskim. Studentka prawa UW.
Wierzymy, że dajemy naszym klientom nie tylko poczucie bezpieczeństwa prawnego, ale także przyczyniamy się do wzrostu ich działalności.
Dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz pasji, jaką jest dla nas prawo, zapewniamy klientom indywidualne, pełne zaangażowania i profesjonalizmu podejście do problemów prawnych związanych z ich działalnością. Dokonując wyboru naszych usług klienci otrzymują nie tylko profesjonalną pomoc prawną w ustalonym zakresie za dogodnym wynagrodzeniem odpowiadającym faktycznie wykonanym usługom, ale mogą także osiągnąć szereg innych korzyści polegających na oszczędności czasu i zasobów przedsiębiorstwa, zwiększeniu racjonalności i bezpieczeństwa podejmowanych decyzji biznesowych oraz wzbogacenia analiz decyzyjnych o ryzyka prawne oraz etyczne wartości w prowadzonej działalności biznesowej. Ponadto nasi klienci uzyskują dodatkowe korzyści polegające na indywidualnym podejściu, szybkim dostępie do doświadczonych prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, szybkiej obsłudze możliwej dzięki bieżącej komunikacji na odległość.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z naszych usług do odwiedzenia naszej Kancelarii, aby na miejscu mogli osobiście poznać zespół, zobaczyć, jak pracujemy, zapoznać się z naszymi możliwościami i warsztatem pracy oraz ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt.
Zaufali nam:
 • Aerzen Polska sp. z o.o.
 • Alkohole Kuchnie Świata sp. z o.o.
 • Animex - Foods sp. z o.o. s.k.a.
 • Animex sp. z o.o.
 • Animex Europe Ltd.
 • Animex-Trans sp. z o.o.
 • DC System "Comapny" sp. z o.o. sp. k.
 • Energy Match sp. z o.o.
 • Fundacja ANIMEX w Warszawie
 • Fundacja Dzieci Matki Teresy w Warszawie
 • Fundacja Lekarze dla Świata w Warszawie
 • Fundacja Pomoc dla Świata w Warszawie
 • Halcrow Group sp. z o.o. o/Polska
 • Hospital Service "Company" sp. z o.o. sp. k.
 • Impel Catering "Company" sp. z o.o. sp. k.
 • Impel Cleaning sp. z o.o. o/Warszawa
 • Impel Delivery sp. z o.o.,
 • Impel Food Hygiene "Comapny" sp. z o.o. sp. k.
 • Impel S.A.
 • Impel Security Polska sp. z o.o.
 • Impel Security Provider Partner sp. z o.o. sp. k.
 • Impel Tech Solutions sp. z o.o.
 • Interdes sp. z o.o.
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 • Kuchnie Świata S.A.
 • MAF AGROBOTIC​
 • Nowy Plac Unii S.A.
 • Polfa Tarchomin S.A.
 • Polfa Warszawa S.A. (oraz spółki zależne: Sanfarm sp. z o.o. Ipochem sp. z o.o.)
 • Vattenfall Energy Trading GmbH
 • Vattenfall Energy Trading sp. z o.o.
 • Vattenfall IT Services Poland sp. z o.o.
 • Wspólnoty Mieszkaniowe z obszaru m.st. Warszawy

Zapraszamy do współpracy

HAWRANEK Kancelaria Prawnicza
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Telefon (sekretariat): +48 22 830 00 61 w. 100
Fax (centrala): +48 22 830 00 61 w. 101
E-mail: kancelaria@hawranek.plpawel.hawranek@hawranek.pl
NIP: PL6271967125

POLITYKA PRYWATNOŚCI